AI heeft een human-in-command benadering nodig Essay van Catelijne Muller voor het ministerie van OCW

Februari 2019, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Sport:

Is er, in tijden van kunstmatige intelligentie, nog ruimte voor de Muze? Bij het Ministerie van OCW vinden we van wel! Reden om naast de inhoudelijke verkenning van het thema kunstmatige intelligentie in het onderwijs ook enkele schrijvers te vragen om ons en onze omgeving te inspireren en prikkelen tot het voeren van een bredere discussie. Voor u ligt het resultaat: de gebundelde essays van Aafke Romeijn, Maarten Doorman en Catelijne Muller.