ALLAI Steunt initiatief parlementaire onderzoekscommissie digitalisering

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de instelling van een Parlementaire Commissie die onderzoek gaat doen naar concrete mogelijkheden om de nodige kennis op te bouwen en meer politieke grip te krijgen op het thema digitalisering binnen de Tweede Kamer.

ALLAI juicht dit initiatief van Verhoeven (D66), Middendorp (VVD), Buitenweg (GroenLinks) en Van Dam (CDA) toe en heeft opgeroepen om deze commissie zo snel mogelijk in te stellen, met name vanwege de razendsnelle technische en internationale politieke ontwikkelingen op het gebied van AI.

ALLAI is het met de indieners van de motie eens dat digitalisering in zijn algemeenheid (en AI in het bijzonder) toenemende invloed op onze samenleving, onze economie, onze veiligheid en onze vrijheid heeft en alle sectoren en aspecten van onze maatschappij raakt. AI moet daarom niet alleen vanuit technisch perspectief, maar met name ook vanuit ethisch, juridisch en sociaal-maatschappelijk perspectief worden benaderd.

Op dit moment wordt op verzoek van de Europese Commissie door alle lidstaten gewerkt aan nationale AI strategieën die in lijn zijn met de AI-strategie van de Europese Commissie. Zo ook in Nederland. Tot nu toe is het Nederlandse digitaliseringsbeleid, alsook het AI-beleid, versnipperd en verdeeld over diverse departementen en commissies. ALLAI heeft daarom (onder meer) geadviseerd dat het kabinet inzet op een gecentraliseerd, gecoördineerd en alomvattend AI-beleid, om zo de kansen van AI volledig te kunnen benutten de uitdagingen adequaat en tijdig te kunnen adresseren.

ALLAI is bovendien van mening dat de impact van AI zo breed is dat gekozen zou moeten worden voor een “full helix-benadering”, waarbij de maatschappij in de breedste zin is betrokken (inclusief bedrijven, onderzoekers uit diverse disciplines, centrale en decentrale overheden en maatschappelijke organisaties).

ALLAI is dan ook blij met het voornemen van de Tweede Kamer om binnen haar geledingen het onderwerp digitalisering (en naar verwachting ook AI) centraal en gecoördineerd aan te pakken en heeft de Tweede Kamer aangeboden om de Commissie van expertise te voorzien op het gebied van AI.