Responsible AI & Corona

Responsible AI & Corona

Een Project om te bevorderen dat AI verantwoord wordt ingezet in de Corona-crisis

Waarom dit Project?

 • AI kan bijdragen aan het bestrijden van de Corona-crisis

  AI kan een belangrijke rol spelen in het begrijpen en bestrijden van de Corona-crisis. AI-toepassingen kunnen inzicht geven in de verspreiding van het virus, bijdragen aan vaccin-ontwikkeling en de behandeling van COVID-19. AI kan ook richting geven aan beleidsmaatregelen en inzicht bieden in de langetermijneffecten op de samenleving en de economie.

 • Baat het niet, dan schaadt het mogelijk wel

  In tijden van crisis hebben we de neiging om sneller naar invasieve technologie te grijpen en ‘een oogje dicht te knijpen’ als het gaat om fundamentele rechten, ethische waarden of effectiviteit. Het motto is vaak: baat het niet, dan schaadt het niet. Helaas is dit bij AI anders. Baat het niet, dan schaadt het mogelijk wel.

 • Nood breekt wet?

  Vaak worden valse keuzes gepresenteerd zoals tussen ethiek of gezondheid, tussen grondrechten of het openstellen van de economie. En vaak wordt gedacht dat een invasieve technologie, na de crisis weer zal worden ontmanteld. In werkelijkheid is dit helaas meestal niet het geval. Daardoor bestaat het risico dat er ongewenste precedenten worden gezet voor de toekomst.

 • Deze crisis heeft verantwoorde AI nodig

  Ondanks de urgentie van deze crisis is het belangrijk dat AI op een verantwoorde manier wordt ontwikkeld en ingezet. Robuustheid, effectiviteit, transparantie en uitlegbaarheid, maar ook ook voor grondrechten, inclusie en ethiek zijn cruciaal om te zorgen dat AI op een verantwoorde manier in de samenleving landt en daadwerkelijk bijdraagt aan het bestrijden van de Corona-crisis.

Wat zijn de doelstellingen?

Wat zijn de doelstellingen?

Systematische beoordeling van kansen en uitdagingen van AI om de Corona-crisis te bestrijden en ontwikkeling van AI-strategieën voor huidige en toekomstige epidemieën.

Het vergroten van kennis en bewustwording bij beleidsmakers, stakeholders en de samenleving over het belang van verantwoorde AI, zeker in tijden van crisis.

Het benadrukken van verantwoorde, betrouwbare en veilige AI, en het tegelijkertijd aandacht vragen voor onveilige, onverantwoordelijke of ongewenste AI.

Wat houdt het project in?

2
3
4
1

Het Observatory zal inzicht geven in AI-toepassingen die worden ingezet / gelanceerd in verband met de Corona-crisis.

2

De Quickscans omvatten een snelle eerste beoordeling van een aantal zorgvuldig geselecteerde AI-toepassingen die in de Corona-crisis worden ingezet. We kijken naar elementen zoals ethische impact, juridische impact, maatschappelijke impact, etc.

3

De research, expert en advocacy papers gaan in op de behoefte aan Responsible AI tijdens Corona, de uitkomsten van de Quickscans en de resultaten van de expert sessies.

4

Gedurende het project zal informatie worden verstrekt door middel van onder meer expert interviews om het bewustzijn en begrip van Responsible AI tijdens Corona te vergroten.

5

Er zullen verschillende Expert Sessies worden georganiseerd om de kennis over Responsible AI tijdens Corona te vergroten.

KEY data

Catelijne Muller, Project Lead

Expertise: AI & Society, Law and Policy

President van ALLAI. Mr. in de rechten; EU-beleidsexpert; Lid van de EU High Level Expert Group on AI; AI-rapporteur van het Europees Economisch en Sociaal Comité; Expert-adviseur AI voor de Raad van Europa.

Virginia Dignum, Scientific Lead

Expertise: Social and Ethical AI

Medeoprichter en bestuurslid van ALLAI; Professor ethische en sociale AI; Lid EU High Level Expert Group on AI. Lid van het Global Partnership on AI. Boek: “Responsible AI”.

Multi- disciplaire expertise

Prof. Dagmar Monett

Expertise: Artificial Intelligence

Hoogleraar computerwetenschappen HWR Berlijn; Medeoprichter AGI Sentinel Initiative, AGISI.org; AI-expert bij Ms. AI, “AI voor en met vrouwen.”

Prof. Filippo Santoni de Sio

Expertise: Ethics of Technology

Professor Technische Ethiek TU Delft; adjunct-professor in transportethiek Politecnico di Milano; Rapporteur van de EU-deskundigengroep voor ethische kwesties van zelfrijdende mobiliteit.

Bart Geerts, MD

Expertise: AI & Healthcare

Anesthesist; CEO en oprichter van Healthplus AI, een bedrijf dat machine learning bouwt, valideert en opschaalt om gezondheidsgegevens om te zetten in waardevolle inzichten voor patiënten en artsen.

Andreas Theodorou, PhD

Expertise: Responsible Artificial Intelligence

Postdoc. onderzoeker verantwoordelijke AI bij Umeå University; CEO en mede-oprichter van VeRAI AB, een bedrijf dat methoden ontwikkelt voor verantwoorde AI.

Prof. Frank Dignum

Expertise: Social Simulations & AI

Voorzitter Wallenberg AI aan de Universiteit van Umeå in Zweden; geaffilieerd aan Universiteit Utrecht; ere-hoofdonderzoeker van de Universiteit van Melbourne; EurAI-fellow.

Gabrielle Speijer, MD

Expertise: AI, Healthcare & Data

Radioloog-oncoloog in het Haga-ziekenhuis; Oprichter van gezondheidsinnovatiebedrijf CatalyzIT. Bestuurslid ICT & health international / NL, HIMSS Global Future50-community.

Nathalie Smuha, LLM.

Expertise: AI & EU Regulation and Law

Onderzoeker aan de Faculteit Rechten van de KU Leuven en het Instituut Leuven.AI; Coördinator van de EU-deskundigengroep op hoog niveau inzake AI; Opgenomen bij de New York Bar.

Prof. Jan van Gemert

Expertise: Image Recognition

Lead of Computer Vision lab bij TUDelft. Zijn onderzoek richt zich op visuele inductieve priors voor deep learning voor image & video recognition.

Prof. Catholijn Jonker

Expertise: Explainable AI

Professor of Interactive Intelligence bij TUDelft. Bestuurslid van de European Artificial Intelligence Association.

Prof. Frederik Zuiderveen Borgesius

Expertise: Privacy and Data Protection

Hoogleraar ICT en Recht Radboud Universiteit Nijmegen waar hij is aangesloten bij iHub, een multidisciplinair onderzoekscentrum op het gebied van Security, Privacy en Data Governance.

Assistant Prof. Roel Dobbe

Expertise: Safety, Sustainability and Democratization of AI

Assistant Professor bij TUDelft. Onderzoek: veiligheid, duurzaamheid en democratisering van algoritmische systemen en complexe digitale infrastructuren. Voormalig postdoc fellow AI Now Institute in New York.

Mustafa Kaynak

Core team member: Partnerships

ALLAI Network Manager. Professional met tientallen jaren ervaring in internationale verkoopprocessen en consultancy. Mustafa is verantwoordelijk voor de partnerschappen van het project.

Noah Schoppl

Core team member: Observatory and Research

AI Governance onderzoeker en consultant bij ALLAI. Noah zal het Observatory ontwikkelen en onderhouden en onderzoeksactiviteiten voor het project uitvoeren.

Wat onze Experts zeggen

“Vooral in tijden van crisis is het essentieel om te erkennen dat – zelfs als AI een groot potentieel heeft om goed te doen – de ontwikkeling en het gebruik ervan wettig, ethisch en robuust moet zijn om dat potentieel daadwerkelijk te realiseren.”

“AI kan de besluitvorming van regeringen ondersteunen, maar alleen als de bijdragen kunnen worden uitgelegd en aangepast aan een nieuwe realiteit.”

“Noodsituaties zoals de Corona-pandemie zetten enkele van onze fundamentele en politieke waarden onder druk: vrijheid, verantwoordelijkheid, privacy. In deze tijd is het nog belangrijker om na te blijven denken over de betekenis hiervan.”

“AI kan en zal alle patronen en vooroordelen in data uitbuiten; wat ik bewonder aan dit project is dat het helpt om ongewenste AI-vooroordelen te identificeren.”

“De coronacrisis motiveert de snelle ontwikkeling van AI-toepassingen die de macht van de overheid en technologiebedrijven vergroten. Het ALLAI Project Responsible AI & Corona is dan ook van groot belang om de vinger aan de pols te houden en onze fundamentele rechten, democratie en waarden te beschermen. ”

“Verantwoorde AI heeft verantwoordelijke mensen nodig, zowel in pandemische tijden als daarna. Ik ben er zeker van dat het ALLAI-project ‘Responsible AI & Corona’ de toon zal zetten in dit opzicht.”

“Artsen zijn de vertrouwde schakel: zij bepalen de kwaliteit van de zorg en daarmee de tools, AI. Leidinggeven aan duurzame IT-orkestratie vanuit klinisch perspectief als expert in ‘Responsible AI & Corona’ in open samenwerking en domeinoverschrijdend is nu cruciaal voor de samenleving als geheel. ”

Dit project wordt ondersteund door: