Meer dan zestig wetenschappers sturen samen brandbrief aan kabinet over corona-app

Tracking- en tracing apps en gezondheidsapps hebben impact op meer dan (data)privacy alleen. Ze raken aan de vrijheid van vereniging, het recht op veiligheid, het recht op gezondheid en het recht op non-discriminatie’, concluderen de briefschrijvers.

Daarbij zijn ze van mening dat technologie zelden dé oplossing is voor een bepaald probleem. ‘Nut, noodzaak, effectiviteit en betrouwbaarheid en een goed beeld van de mogelijke gevolgen van het gebruik van de apps is van enorm belang.’