Kritiek uit alle geledingen over haasttraject corona-app

https://www.volkskrant.nl/cs-b344ebd9

Laurens Verhagen, 14 april 2020, 17:31 (Beeld EPA)

‘Surveillance is permanent in zijn effecten, ook al is het discontinu in zijn actie.’ Deze woorden van de Franse filosoof Michel Foucault staan boven aan de brandbrief die zestig vooraanstaande academici op het vlak van ethiek, recht en computerwetenschappen maandag publiceerden. Hun boodschap is helder: ook al is de door de overheid gewenste corona-app tijdelijk, de effecten zijn permanent. Initiatiefnemer Catelijne Muller (voorzitter Allai en lid van de EU High Level Expert Group on AI) noemt het tijdpad van het ministerie ‘schrikbarend kort’. Al eind deze maand moet de app beschikbaar zijn. En dat terwijl er nooit goed is nagedacht over het nut, de werking en de effectiviteit van zo’n app.

Als er al een corona-app komt, dan is de impact ervan op alle vlakken groot, zegt Muller. Nog los van de privacy: wat gebeurt er met iemand die via zijn app te horen krijgt dat hij in contact is geweest met een besmet iemand? Moet hij dan thuisblijven? Wat doet dat met iemands psyche? Of, concreter: kan iemand dan blijven werken? Gaat de app fungeren als digitaal toegangskaartje voor bijvoorbeeld een restaurant of concert?

Er staan kortom nogal wat fundamentele zaken op het spel. ‘Juist in crisistijd moeten we goed nadenken over de gevolgen van zo’n app’, zegt Muller. Ze waarschuwt voor een uit Silicon Valley overgewaaid tech-optimisme waarbij apps de oplossing zijn voor alles. ‘De mogelijkheid moet open blijven staan dat zo’n app er helemaal niet komt. Baat het niet, schaadt het niet, gaat hier niet op. Het schaadt misschien wél.’