EXPERT SESSIE

  • Online

  • 19 januari 2021

  • 14.00 - 16.00

  • Gratis

Responsible AI & Corona voor Beleidsmakers

Waarom deelnemen?

De Corona crisis vraagt om snelle en slimme oplossingen van beleidsmakers. Hoe zorg je voor naleving van de Corona-maatregelen? Kunnen we inzicht krijgen in de impact van de maatregelen op mens, maatschappij en economie? AI belooft hier vaak (al dan niet terecht) een antwoord te kunnen bieden. Is dat terecht? Doet het echt wat het belooft? Is het effectief? Zijn er ethische bezwaren of juridische belemmeringen?

Onderwerpen

Aan de hand van bestaande AI toepassingen nemen we u mee langs de verschillende technische, ethische, juridische en maatschappelijke (beleids)uitdagingen waarmee u te maken kunt krijgen wanneer u moet besluiten over de inzet van AI. We bieden u inzicht in deze uitdagingen en handvatten om ze te addresseren. Juist in tijden van crisis is het zaak om deze vragen te adresseren en te zorgen dat AI verantwoord wordt ingezet.

Voor wie

Deze Expert Sessie is gericht op beleidsmakers en volksvertegenwoordigers bij de overheid en gemeenten die zich bezighouden met AI, data, digitale overheid, smart city, wetgeving, volksgezondheid, openbare orde en justitie.

Inlezen?

Deze Expert Sessie is onderdeel van het ALLAI project “Responsible AI & Corona”. Op de projectpagina is meer informatie over het project te vinden en onder het kopje ‘nieuws‘ vind u achtergrondinformatie.

EXPERTS

Professor Virginia Dignum

Expertise: Social and Ethical AI

Medeoprichter en bestuurslid van ALLAI; Professor ethische en sociale AI; Lid EU High Level Expert Group on AI. Lid van het Global Partnership on AI. Boek: “Responsible AI”.

Mr. Catelijne Muller

Expertise: AI & Society, Law and Policy

President van ALLAI. Mr. in de rechten; EU-beleidsexpert; Lid van de EU High Level Expert Group on AI; AI-rapporteur van het Europees Economisch en Sociaal Comité; Expert-adviseur AI voor de Raad van Europa.

Prof. Frank Dignum (t.b.c.)

Expertise: Social Simulations & AI

Voorzitter Wallenberg AI aan de Universiteit van Umeå in Zweden; geaffilieerd aan Universiteit Utrecht; ere-hoofdonderzoeker van de Universiteit van Melbourne; EurAI-fellow.

Co-organisatie: