Tweede Kamer Commissie Digitalisering vraagt ALLAI om AI input

De Tweede Kamer Commissie Digitale Zaken heeft AI toegevoegd aan haar kennisagenda en heeft ALLAI om input gevraagd. De Commissie verzocht om de 3 belangrijkste aandachtspunten en om een overzicht van lacunes of ongewenste overlap in wetgeving rondom AI.

“Tot voor kort was het niet mogelijk om te zeggen dat AI de hand heeft gehad in de val van een regering. Maar dat is precies wat er gebeurd in Nederland in Januari 2021, toen het zittende kabinet aftrad vanwege de kinderopvangtoeslagaffaire”, zo is te lezen in de recente editie van IEEE Spectrum, het bekroond technologiemagazine van de IEEE, ‘s-werelds grootste professionele organisatie gewijd aan engineering en toegepaste wetenschappen.

En dit is niet de enige plek buiten Nederland waar “The Dutch Case” wordt aangehaald. “Dutch scandal serves as a warning for Europe over risk of using algorithms” – kopte Politico onlangs. Het toeslagenschandaal wordt aan de internationale beleidstafels regelmatig genoemd als hét voorbeeld van hoe onverantwoord gebruik van AI catastrofaal kan uitpakken en als dé reden waarom zowel de EU als de Raad van Europa nu vaart maken met regulering ervan.

Het is daarom goed dat de Commissie Digitale Zaken AI op de kennisagenda heeft gezet al is het wel zaak dat Nederland een tandje bijzet. Naast kennisontwikkeling is het ook belangrijk dat de Commissie handelt en ook het Kabinet aanzet tot handelen. Nederland staat er niet goed op internationaal.

ALLAI’s aanbevelingen en aandachtspunten in het kort

  1. De impact van AI op de maatschappij, (mensen)rechten, democratie en de rechtstaat moet geen bijzaak zijn.
  2. Volg de EU en Europese ontwikkelingen op de voet en laat het Kabinet posities innemen op (o.m.) de AI Act.
  3. Pak de versnippering van het Nederlandse AI beleid aan.
  4. AI is een systeem technologie en opereert niet in een wetteloze wereld. Een AI regelgeving stress test is noodzakelijk.

Lees de bijdrage