Hierbij geeft u aan de Corona-apps brief te willen ondertekenen. Uw naam wordt aan de ondertekenaars op onze webpage toegevoegd.